profil.htm  
Arbejdsområder

Profdialogs arbejdsområde er, at medvirke ved
forskellige kurser, nedenfor er der nogle eksempler på, hvordan vi kan indgå.

Når vi engageres til et kursus, veksler vi mellem teori og praksis, mellem plenum og mindre grupper eller individuelt arbejde. Skuespilleren spiller den patient eller medarbejdertype, som deltageren har brug for at arbejde med. Vi kan efter behov afbryde undervejs og spille playback ud fra forslag fra deltagerne. Vi arbejder både med forberedte cases og med situationer som vi opfinder på stedet.

Hvor svært kan det være? - samtaletræning


E r for alle der arbejder med professionel kommunikation. Deltagerne får indblik i, hvordan de bruger sig selv i samtalesituationen, forståelse for, hvordan de virker på modparten samt redskaber til at ændre, hvad de måtte ønske. Hovedvægten ligger på træning af færdigheder overfor professionelle skuespillere.

Lægen som supervisor/vejleder


Læger, der beskæftiger sig med supervision/vejledning af læge-patient-samtaler. Deltagerne vil få redskaber, der kan hjælpe dem i supervisor/vejleder rollen, og de kommer til at træne disse redskaber overfor professionelle skuespillere.

Den motiverende samtale


Når behandleren skal motivere patienten eller klienten for at ændre på noget i deres måde at leve på, har de to parter ofte hver sit perspektiv på sagen. Her kan vi undervise i forandringsprocessens dynamik, og der trænes i at intervenere i forhold til, hvor patienten eller klienten står i denne proces.

Konflikthåndtering

Her lærer du at diagnosticere konflikttyper og at finde metoder til løsninger. Du vil også lære at mindske interessemodsætninger samt lære at forhandle og mægle/mediere mellem medarbejdere og forebygge konflikter.

Den vanskelige samtale

Vanskelige samtaler er dem de fleste helst vil undgå. Vi giver dig hjælp til teoretisk og praktisk afklaring. Du får afprøvet beslutninger og får metoder til at gennemføre den vanskelige samtale. Konfrontation af ens selvbillede, ændring af adfærd, følelsen af afmagt - det er blot nogle af de temaer, vi vil arbejde med.

Personlig gennemslagskraft

Personlig gennemslagskraft drejer sig om både de organisatoriske forhold og om det personlige aspekt. Vi vil arbejde med at forene både bevidstgørelsen og forståelsen af disse elementer og finde deltagernes egne ressourcer og kompetencer. Her arbejder vi konkret med både krop og stemme samt gennem direkte supervision af deltagernes problemstillinger både form- og indholdsmæssigt.

Skuespillere som råmateriale

Her er det kun skuespillere, der kommer ud. Når en arbejdsplads benytter egne undervisere i kommunikation, kan vi supplere undervisningen ved at være det råmateriale, kursusdeltagerne kan øve sig på.