profil.htm  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Profdialog
Lise Kamp Dahlerup
Hans Henrik Clemensen
 
Profdialog består af Lise Kamp Dahlerup og Hans Henrik Clemensen. Vi er begge uddannede skuespillere fra henholdsvis Statens Teaterskole og Fiolteatrets elevskole og har medvirket i en lang række produktioner inden for teater, film og TV.

Siden 1997 har vi arbejdet med den professionelle samtale ved hjælp af rollespil indenfor både den offentlige og private sektor. Vores ide er at bruge vores skuespillerbaggrund og erfaring som værktøj til at skabe virkelighedsnære og givende kursusoplevelser sammen med andre fagfolk.

Problemet med rollespil ligger i simulationens kvalitet

Vi er alle kvalificerede til at spille os selv i en kursussituation - men meget få af os kan gå uden for vores rolle i dagligdagen og spille ‘opgaven’ eller ‘problemet’. Hertil kommer at kursusdeltagerne meget ofte kender hinanden fra hverdagen - et kendskab det kan være svært at sætte sig ud over, når man skal simulere en vanskelig samtale.

Løsningen ligger lige for

Vi bruger vores skuespillerbaggrund og erfaring i at fremstille mennesker i pressede situationer - samtidig med at vi professionelt observerer og reagerer på de tilbagespil, vi modtager.

Vi har bred erfaring med undervisning både inden for det private erhvervsliv og den offentlige sektor, herunder ved en lang række arrangementer for praktiserende og hospitalsansatte læger.

Alle kurser vi medvirker i planlægges og opfølges i tæt samarbejde med Profdialogs arbejdsgivere og samarbejdspartnere, hvilket sikrer en høj professionel standard.

Vi bidrager til, at kurserne forgår i en tillidvækkende og uformel atmosfære, der levner plads til latter og eftertænksomhed.

Vi benytter os af rollespil.
Vi veksler mellem teori og praksis og mellem plenum og mindre grupper. Af og til arbejdes der individuelt. Skuespillerne spiller den patient/pårørende eller medarbejdertype, som deltageren har brug for at arbejde med. Kursusdeltageren arbejder altid med sin egen profession. Vi kan afbryde undervejs, og de cases vi arbejder med kan være forberedte - eller vi kan ‘opfinde’ dem på stedet. Men de kommer altid fra deltagerens egen professionelle dagligdag.