profil.htm  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Referencer 2010-2000

Sammenslutningen af nærudvalg i Danmark
(De hjemløses organisation)

Politiets Uddannelsesafdeling. Træning for indsatsledere.

AOF Svendborg, Forumspil i plejesektoren.

Sundhedstjek for farmaceuter /Pharmakon.

Medicingennemgang for farmaceuter/Pharmakon.

Hvidovre Hospital, Learning Lab, løbende undervisning af både studerende og uddannet sundhedspersonale.

Politiskolen, kurser for ledere.

Rigspolitiet, træning i kognitiv afhøring for kriminalbetjente.

Roskilde Amt, kurser for tutorlæger.

Det Palliative Team / Århus Sygehus.

Undervisning af onkologisygeplejersker:
Den svære patienttype / Roche a/s.

Konflikthåndtering / Søndervangsskolen Glostrup.

Lægekongresser for almen praksis i Kbh.& Kolding / AstraZeneca.

Kongres for sygeplejersker i primærsektoren:
Forandring gi'r nye muligheder - AstraZeneca.

Kommunikationstræning af farmaceuter / Pharmakon.

Den svære samtale- for ledere i Glostrup Kommune
v/Kirsten Holmboe.

Stress og udbrændthed - for socialrådgivere i Roskilde Kommune v/Liselotte Petersen.

Løbende undervisning så sygeplejeskolen, Hillerød Sygehus v/Liselotte Petersen.

Flere kurser for PLO, Praktiserende Lægers Organisation
v/Karen Nøhr.

Kurser for Pfizer v/Mette Bergman.

Uddannelsesdag for læger - muligheder og fremtid, Hvidovre Hospital, ved udviklingskonsulent Karsten Friis og læge Lars Krag Møller.

Den svære patienttype, årskursus for smertesygeplejersker, ved norpharma a/s. Servicekommunikation for portører, Personaleudviklingscentret i Ribe Amt.

Lægen som vejleder - supervision af træning i kommunikation. Kursus for sygehuslæger og praksistutorer i Ringkøbing Amt.

Palliation - den svære samtale - tværfagligt kursus på Roskilde Amtssygehus, ved uddannelsesleder Inger Jerichau og psykolog Jens Peder Jensen.

Kommunikationsprojekt for praktiserende læger i Frederiksborg Amt med særligt henblik på patienter med alkoholproblemer. Projektet er ledet af kultursociolog Thorkil Thorsen og læge, Ph.D. Anders Beich, Central Forsknings Enhed for almen praksis, Panum Instituttet.

Kurser for læger på Bispebjerg Hospital og på Rigshospitalet, herunder bl.a. Juliane Marie Centret.

1997-2002. Skuespillerne har arbejdet som simulerede patienter i Laboratorium for Kliniske Færdigheder på Rigshospitalet i undervisning af medicinstuderende på 9. og 13. semester og på kurser i samtalemetode for erfarne læger sammesteds.